İzinler ve Onaylar

Resmi izin ve onaylar ile TEDAŞ Proje Onayının alınması, (Bankable) fizibilitenin yapılması, izin ve onaylar açısından sahanın inşaata başlayacak duruma getirilmesine de dâhil olmak üzere tüm aşamaları gerçekleştirmekteyiz.