Planlanan yatırımın sürekli denetimi ve kontrolünün sağlanması, projenin zamanında tamamlanması ve yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi ayrı ayrı önem taşımaktadır. Bu noktada gerek yatırımcılarımıza gerekse de finans kuruluşlarına müşavirlik hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz müşavirlik hizmetleri kapsamında projelendirme süreci başta olmak üzere, ürün tedarik sürecine, uygulama aşamasına ve son olarak devreye alma sürecine kadar gerekli denetimleri yaparak projenin iş programına uygun olarak ve öngörülen maliyetler çerçevesinde tamamlanmasını sağlamaktayız. Müşteri talebine bağlı olarak projenin finansmanı için ulusal veya uluslararası düzeyde tahsis edilen fonları, kredileri veya teşvikleri (YEKDEM haricindeki) belirleyerek, teknik ve idari anlamda danışmanlık veya finansman görüşmelerinde teknik ve idari destek verebilmekteyiz.