Sorumluluğumuzdaki tasarım ve uygulamalarda doğru projelendirme ve doğru mühendislik yaklaşımı ile hareket etmekteyiz. Uzmanlığımız ve ekibimizin deneyimi sayesinde son derece başarılı tasarımları, planlama örneklerini ve mühendislik uygulamalarını müşterilerimize sunabilmekteyiz. Uzman ekibimiz, birçok projede uzun yıllar boyunca sahada kazanmış olduğu deneyime dayalı olarak, projeniz için en uygun, en son teknolojik çözüm ile bileşenleri seçiyor ve projeleri sahada uygulanmaya hazır halde onaya sunmaktadır. Müşteri tarafından sahip olunan mevcut konumlar veya müşteri talebi ile belirlenecek bir bölgede Yenilenebilir Enerjiye Tahsisli Trafo kapasitesi doğrultusunda öngörülen yenilenebilir enerji kaynakları için yüksek emre amadelik ve yüksek verim ilkesi ile etüt ve fizibilite çalışmaları yapmaktayız. Projelendirme ve mühendislik çözümlerimiz:
  • Saha yerleşimi ve sistem tasarımının yapılması,
  • Proje çizimlerinin oluşturulması,
  • Mühendislik hesapları,
  • İş programının yapılması,
  • Yapım metodolojisinin oluşturulması,
  • Malzeme özelliklerinin belirlenmesi,
  • Üretim değerlerinin simüle edilmesi,