Enerji Sektöründe İnovasyon

Hızlandırılmış Enerji Sektörü İnovasyonu 2030’da 70 milyar € getiri sağlayabilir.

Enerji üretimi ve genel enerji hizmetlerinde yeni teknoloji keşifleri ve işletme modeli İnovasyonu 2030 yılında 70 milyar € veya her bir AB vatandaşı başına 135 € getiri sağlayabilir. Ayrıca enerji üretim maliyetlerini %11 oranında azaltabilir;  EURELECTRIC’in raporunda bu sonuçlara ulaşıldı. Fakat çalışma ayrıca İnovasyonun gerçekleşmesini sağlamak için Avrupalı politika üreticilerin yolu açacak bir AB politika çerçevesi oluşturması gerektiğini gösteriyor. Bunun aksine, İnovasyonun yavaşlaması enerji geçişini riske atacak ve çok daha pahalı hale getirecektir.

‘Enerji sektöründe İnovasyon, Avrupa’nın iklim ve enerji politikası hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli başlıca öğelerdendir. Bu potansiyelin yakalanması da etkili bir kamu politikası ile desteklenen kıvrak bir özel sektöre dayalıdır. Avrupalı politika üreticiler, enerji politikasında İnovasyon teşvikini öncelik haline getirmeli ve İnovasyon politikalarını aynı doğrultuya getirerek daha çevre dostu, daha akıllı ve nihayetinde daha düşük maliyetli bir enerji sisteminin yolunu açmak için şimdi harekete geçmelidir. EURELECTRIC Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı ENEL Fulvio Conti raporu bugün Brüksel’de düzenlenen EURELECTRIC etkinliğinde AB Enerji Komisyoneri Günther Oettinger’e teslim ederken ‘AB kurumlarının 2030 enerji ve iklim çerçevesi görüşmelerine başladığı bir dönemde bu konu özellikle önem kazanmaktadır’, dedi.

Hızla gelişen bir enerji sektörünün getirdiği fırsatları yakalamak için Avrupa’daki enerji tesislerinin üç cephede yenilik yapması gerekecektir: yeni teknolojilerde uzmanlaşmak, tüketicilere yaklaşmak ve yeni işletme modelleri ve hizmetler geliştirmek. Tesislerin bu artan İnovasyon potansiyelinin farkında olduğu be şimdiden yatırımlarını daha güçlü ARGE çalışmalarına kaydırdıkları raporda açıkça görülüyor.

‘Atılım niteliğinde İnovasyon maliyetleri düşürecek, enerji verimliliğini artıracak, aboneler için kolaylık sağlayacak ve AB’nin rekabet gücünü artıracaktır. İşte bu nedenle İnovasyon AB tesisleri için önemli bir öncelik haline gelmektedir. Sadece geçtiğimiz on yıllık dönemde büyük Avrupalı tesislerin ARGE harcamaları 1,7 milyar € neredeyse iki katına çıkarak tesisleri dev İnovasyon merkezlerine dönüştürdü. Şimdi ise politika üreticilerin bu ivmeyi canlı tutmak için her fırsattan faydalanması gerekmektedir, örneğin AB hükümetleri liderlerinin bir sonraki hafta düzenleyeceği Avrupa Konseyi toplantısı’ sözleri ile Bay Conti’ nin konuşması son buldu.

Raporda AB eylemleri için beş kilit alan öneriliyor:

İnovasyon politikasına sistem yaklaşımını benimsemek: Tekil, izole teknolojileri desteklemek yerine geniş bir İnovasyon görüşü benimsemek.

Kamu-özel dinamiklerini geliştirmek: Kamu sektörü ve özel sektörün İnovasyon pazarını canlandıracak sağlam bir poliçe çerçevesi oluşturmak için birlikte hareket etmesi gerekmektedir.

Gösterim ve ticarileştirmeye öncelik vermek: Temel araştırma ve geliştirme (ARGE) ile gösterim/uygulama arasındaki açığı kapatmak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.

Ana İnovasyon akımının önünü açmak: Düzenlemeye tabi olmayan perakende piyasaları ve yenilikçi ağ çözümleri için getiri sağlayan bir çerçeve, perakende ve akıllı şebeke hizmetlerinde yeni fırsatların önünü açacaktır.

İnovasyon Birliği için destekleyici yönetim oluşturmak: Ortak İnovasyon desteklemek için ulus ve AB politikaları arasında koordinasyon kurmak.

Bulgular ve öneriler bölümü ise EURELECTRIC’in geçtiğimiz sekiz ay boyunca sürdürdüğü kapsamlı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bulgular, tesislerin Baş Teknoloji Sorumluları, enerji ve İnovasyon politikası üreticileri ve hem Avrupa’da hem de uluslararası platformda İnovasyon uzmanlarını da içeren uzmanlarla yapılan 40’ın üzerinde görüşmeye dayalıdır. Avrupa enerji sektörü politika üreticiler ile birlikte çalışarak enerji geçişini başarılı hale getirme ve İnovasyon üst düzey stratejik öncelik haline getirme hedefine bağlılığını korumaktadır.

Kaynak: www.tesab.org.tr