Enerjinin Gücü

Geleneksel elektrik üretimi; kömür, yağ ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan üretilir. Enerjinin çıkması için bu fosil yakıtların yanması gerekir ve bu süreç boyunca toksik gazlar açığa çıkar ve bu da günümüzün en büyük problemleri; çevresel kirlilik ve küresel ısınmanın kaynağıdır. Ek olarak, bu kaynaklar çevreye zarar vermekle kalmayıp, miktar olarak limitlidir ve sürekli olarak kaynakların azalması birim maliyetlerinin kısa süre içinde ciddi olarak artmasına neden olmuştur.